Pioneer Investments hlásí potvrzení ratingu A u čtyř podfondů a vyšší ratingy pro tři lucemburské podfondy

Agentura Morningstar v červnu zvýšila ratingy dvěma lucemburským akciovým podfondům rodiny Pioneer Funds. Nyní mají podfondy Pioneer Funds – U.S. Research A EUR ND a Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity A EUR ND pět hvězdiček. V červenci dále došlo ke zvýšení ratingu na čtyři hvězdičky u lucemburského akciového podfondu Pioneer Funds – European Potential A EUR ND. Agentura Standard & Poor’s v červnu potvrdila stávající rating A u dalších čtyř lucemburských akciových podfondů rodiny Pioneer Funds, a to u Pioneer Funds - Commodity Alpha, Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity, Pioneer Funds - Global Trends a Pioneer Funds - Global Select.

Agentura Standard & Poor’s potvrdila rating podfondu Pioneer Funds - Commodity Alpha na základě rozsáhlého back-testu, v němž byl potvrzen disciplinovaný a strukturovaný způsob investování do futures na komodity. „Portfolio tým je sice menší, ale dostatečně zkušený, a dosavadní výsledky Pioneer Funds - Commodity Alpha jsou povzbudivé. Proto jsme potvrdili rating A,“ uvádí ve zprávě Standard & Poor’s.

U Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity Standard & Poor’s ocenila zejména zkušenosti portfolia manažera Marcina Fiejky, který řídí podfond od roku 2005. Díky němu se podfond během posledních tří let vrátil mezi top desítku fondů rozvíjejících se trhů regionu EMEA. „Ocenili jsme, že portfolio manažer prokázal kvalitu tohoto podfondu v oblasti rozložení portfolia a výběru jednotlivých cenných papírů a vrátil ho mezi top desítku fondů,“ uvádí Standard & Poor’s.

K potvrzení ratingu A u Pioneer Funds - Global Trends došlo na základě zkušeností portfolio manažera Neila Robsona, který řídí v Dublinu pětičlenný tým a spolupracuje s dalšími čtyřiceti osmi analytiky z lokálních poboček skupiny Pioneer Investments.

Pioneer Funds - Global Select sice v letech 2007 a 2008 dosahoval nižší výkonnosti ve srovnání s benchmarkem i fondy v rámci relevantní konkurence - aniž by došlo k jakékoliv změně v investičním procesu, dobře reagoval na pokles trhu a v prvních pěti měsících roku 2009 vykázal mírnou absolutní i relativní nadvýkonnost. „K potvrzení ratingu A jsme se rozhodli s ohledem na dlouhodobě dosahované výsledky, investiční proces podfondu a v neposlední řadě i na kvality portfolio manažera,“ zdůvodňuje zpráva Standard & Poor’s.

Popis fondů:

Pioneer Funds – U.S. Research: Cílem tohoto podfondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovanými společnostmi, které jsou usazeny nebo provozují svou činnost, nebo čerpají nejméně dvě třetiny svých příjmů ze Spojených států amerických, které jsou vybírány interními analytiky specializovanými na průzkum akciových trhů, kteří jsou zaměstnáni Investičním manažerem. Akcioví analytici skupiny Pioneer Investments používají investiční proces, který je aktivní, funguje zdola nahoru a řídí se průzkumy. Proces výběru je řízen základním průzkumem, který se neomezuje pouze na určitý sektor. Pro řízení analytických portfolií je vytvořen speciální tým, přičemž akcioví analytici řídí portfolia přímou realizací nejlepších investičních myšlenek pocházejících z vlastních nezávislých analýz. Toto portfolio je pod dohledem vedoucího týmu pro výzkum amerických akcií Johna Peckhama.

Pioneer Funds - Commodity Alpha: Cílem tohoto podfondu je dosáhnout zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do finančních derivátových nástrojů souvisejících s indexy nebo sub-indexy komoditních futures, a celé škály dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, dluhopisů s opčními listy, jiných cenných papírů s pevným úrokem (včetně dluhopisů s nulovým kuponem) a nástrojů peněžního trhu. Podfond bude finanční derivátové nástroje používat tak, aby nejméně dvě třetiny jeho celkových aktiv vycházely z výkonnosti indexů a sub-indexů komoditních futures. Výkonnost podfondu tak bude ovlivněna podílem celkových aktiv podfondu, které jsou těmito finančními derivátovými nástroji zastoupeny. Manažerem portfolia Pioneer Funds – Commodity Alpha je Peter Königbauer, který ve skupině Pioneer Investments zastává pozici senior portfolio manažera, se zaměřením na komoditní strategie.

Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity: Cílem tohoto podfondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a do cenných papírů souvisejících s akciemi emitovaných společnostmi, které jsou usazeny nebo provozují svou činnost, nebo čerpají nejméně dvě třetiny svých příjmů z východní Evropy. Aby byly vyloučeny pochybnosti, definice zemí východní Evropy zahrnuje Řecko a Turecko. Hlavním manažerem Pioneer Funds - Emerging Europe & Mediterranean Equity je Marcin Fiejka. Ve své práci je podporován týmem portfolio manažerů a analytiků pro rozvíjející se trhy.

Pioneer Funds - Global Trends: Cílem tohoto podfondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovanými společnostmi ze všech zemí světa. Je záměrem dát Investičnímu manažerovi maximální flexibilitu investovat aktiva podfondu takovým způsobem, aby pro investory zajistil maximální možnou výkonnost, v souladu s investičním cílem a investiční politikou podfondu v rámci limitů stanovených Manažerskými pravidly. Není stanoveno žádné formální omezení podílu čistých aktiv podfondu, které mohou být investovány v rámci kteréhokoliv geografického regionu. Neil Robson je hlavní portfolio manažer Pioneer Funds – Global Trends. Je také vedoucím globálních akcií v Pioneer Investments.

Pioneer Funds - Global Select: Cílem tohoto podfondu je dosáhnout zhodnocení kapitálu investováním minimálně dvou třetin jeho celkových aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi souvisejících nástrojů vydaných společnostmi (z jakéhokoli státu světa). Neomezuje na žádný konkrétní sektor a může investovat do široké škály sektorů a odvětví. Investiční tým vybírá konkrétní tituly na základě analýz jejich fundamentálních ekonomických hodnot. Tento podfond je vhodný pro individuální investory se střednědobým až dlouhodobým horizontem i jako základní investice akciové části investorova portfolia. Je řízen hlavním portfolio manažerem Haraldem Staudingerem a jeho zástupcem Michaelem Rachorem.

Pioneer Funds - European Potential: Cílem tohoto podfondu je dosahovat zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin jeho celkových aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a s akciemi souvisejících nástrojů vydaných evropskými malými a středně velkými společnostmi. Investiční tým vyhledává investiční příležitosti mezi společnostmi s nadprůměrným růstovým potenciálem. Portfolio manažerem podfondu je Christian Zimmermann, jemuž asistuje Luca Corona. Pioneer Funds - European Potential je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných akciových trzích ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu. Může být vhodným doplňkem akciové části investorského portfolia.