Sedmé stipendium od Pioneer Investments pro Nadaci Open Society Fund Praha

V rámci golfového turnaje na Kunětické Hoře převzala Nadace Open Society Fund Praha z rukou Dany Řezníkové, ředitelky marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR, šek na 80 000 Kč. Peníze jsou příspěvkem na studijní náklady gymnazisty Josefa Svobody, který byl letos vybrán do programu Stipendia pro studenty středních škol podporovaného skupinou Pioneer Investments již šestým rokem.

Investiční skupina Pioneer Investments v ČR spolupracuje s Nadací Open Society Fund Praha šest let, a to na bázi příspěvků na studia vybraných studentů. Zatím posledním stipendistou je Josef Svoboda, student Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. Gymnazista bude v příštím roce studovat na Whitgift School v Anglii. Nyní dokončil sextu víceletého gymnázia a mezi jeho záliby patří společenské vědy, jazyky a matematika (získal 1. místo v matematické olympiádě). V budoucnosti by rád studoval ekonomii či právo.

„Fakt, že absolventi studijního programu jsou následně úspěšnými studenty jak na českých vysokých školách, tak na zahraničních univerzitách, nás přesvědčil o správnosti našeho rozhodnutí podporovat Nadaci Open Society Fund Praha a její stipendijní program pro středoškolské studenty. Úspěšnost přijetí studentů na vysoké školy je téměř stoprocentní,“ komentuje spolupráci Roman Pospíšil předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pioneer Asset Management, a.s., předseda představenstva společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., a dodává: „Mnohým studentům se podařilo získat návazné stipendium na prestižních zahraničních univerzitách, mezi kterými je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton University, či Syracuse University.“

Program Stipendia pro studenty středních škol je zcela unikátním projektem, v jehož rámci mají studenti 1. nebo 2. ročníků středních škol možnost studovat po dobu jednoho akademického roku na soukromých nezávislých školách, které jsou z finančních důvodů - především vzhledem k výši školného - pro české děti zcela nedostupné. Program Stipendia pro studenty středních škol v ČR vyhlašuje Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s asociací nezávislých britských škol Head Master Conference (HMC) a asociací amerických nezávislých škol American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST).

Stipendisté Pioneer Investments:

Josef Svoboda (HMC; 2009 – 2010)
V nadcházejícím školním roce bude studentem Whitgift School v Anglii.

Eliška Zoubková (ASSIST; 2008 – 2009)
Loňský akademický rok úspěšně studovala na Philips Exeter Academy v USA.

Sára Fojtová (ASSIST; 2008 - 2009)
Patří mezi neúspěšnější studenty The Ethel Walker School v USA.

Jan Indráček (HMC; 2007 – 2009)
Úspěšně absolvoval roční studium na Chigwell School v Essexu a škola mu nabídla prodloužení studia s vykonáním závěrečných zkoušek. Složil zkoušky na Oxford University, kam byl přijat na studium historie pod podmínkou získání 3 A Levels.

Adam Růžička (HMC; 2006 - 2008)
Studia na Ardingly College ukončil získáním IB diplomu. V současné době studuje ekonomii a matematiku na univerzitě v St. Andrews ve Skotsku.

Tomáš Vrba (HMC; 2006 - 2008)
Na základě dosažených výsledků ve studiu na Forest School v Londýně mu byl nabídnut druhý rok studia, který Tomáš ukončil získáním 4 A Levels. V současné době studuje na London School of Economics v Londýně.

Eliška Hánková (HMC; 2005 - 2006)
Strávila akademický rok 2005 – 2006 na Worksop College. Po návratu absolvovala gymnázium Jana Nerudy a v současné době studuje na UK FF obor sinologie. Příští akademický rok stráví na univerzitě v Číně.


Pioneer Investments, Praha