Finanční akademie Pioneer Investments v Berouně úspěšně zakončila školní rok 2008/2009

Studenti středních škol v Berouně se v rámci Finanční akademie Pioneer Investments seznámili se základy finančních trhů a investování. Ve školním roce 2008/2009 to byla poslední přednáška v rámci dlouhodobého vzdělávacího programu. Skupina Pioneer Investments po kladných ohlasech bude v projektu pokračovat i v příštím školním roce.

Přednášky, kterou tentokrát vedla Lucie Simpartlová, ředitelka obchodu Pioneer Investments, se zúčastnili studenti z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy. Ukázalo se, že všeobecný přehled studentů berounských škol se příliš neliší od studentů v jiných městech. Aktivně reagovali na položené dotazy a jako zdroj informací uvedli v 73% internet, ve 40% školu a zhruba 33% středoškoláků hledá informace v tisku.

„Těší nás opravdový zájem a vstřícný přístup vedení škol, které tuto spolupráci velmi oceňují. Témata, která byla na základě studenty vyplněných dotazníků vyhodnocena jako nejvíce problematická, zařadíme do dalších přednášek v rámci Finanční akademie. V příštím roce se Pioneer Investments zaměří na další regiony České republiky a na Slovensko,“ informuje Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR skupiny Pioneer Investments v ČR.

Dosavadní spolupráce se školami ukázala, že studenti se v oblasti finančních trhů a investování poměrně dobře orientují. Z celkových výsledků vyplynulo, že např. definovat pojem dividenda je poměrně komplikované. S tímto pojmem měla problém zhruba jedna pětina dotazovaných studentů. Co je to akcie nebo dluhopis naopak studenti zodpovědět dokázali (správně v 93% dotazníků).

Středoškoláci také správně uvedli, že funkci centrální banky ČR zastává Česká národní banka (např. 94,5% studentů z Gymnázia Joachima Barranda v Berouně). Na otázku, která banka má na českém trhu největší podíl, studenti ve 49 případech (cca 30%) správně odpověděli, že Česká spořitelna. Složitější už pro středoškoláky bylo vypsat investiční společnosti.

Pioneer Investments, Praha