Finanční vzdělávání dětí bychom měli podporovat, říká starosta Berouna

Další zastávkou Finanční akademie Pioneer Investments v ČR v letošním roce bylo Gymnázium Joachima Barranda v Berouně. Studentům třetího ročníku přednášel o základech investování Petr Šimčák z Pioneer Investments ČR. Přednášky a následné diskuse se studenty, která se točila i kolem současného dění na finančních trzích, se tentokrát zúčastnili významní hosté: starosta města Berouna Jiří Besser, prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel a Roman Pospíšil, generální ředitel skupiny Pioneer Investments ČR.

Vzdělávací projekt odstartoval v loňském roce pilotní sérií přednášek na vybraných základních školách a osmiletých gymnáziích a jeho primárním cílem je vzdělat studenty v oblasti finanční výchovy, seznámit je se základními ekonomickými pojmy a připravit je na dobu, kdy sami budou ekonomicky aktivní. Letos je projekt zaměřen na studenty středních škol a od letošního roku se soustředí také na Slovensko. Navíc byl obohacen o dotazník, jehož cílem je zmonitorovat znalosti studentů. Výsledky pomohou koncipovat další přednášky tak, aby byly pro studenty přínosné a zajímavé.

„Mile mne překvapil přístup vedení gymnázia k tomuto projektu i reakce samotných studentů, “ říká přednášející Petr Šimčák a dodává: „Bylo zřejmé, že mají přehled o základních ekonomických pojmech a zajímají se o současnou globální ekonomickou situaci.“

„Projekt finančního vzdělávání studentů mne oslovil. Myslím, že jeho velkým přínosem pro studenty je možnost setkat se s člověkem z praxe, diskutujícím s nimi na témata, která je zajímají a která jsou aktuální,“ hodnotí Finanční akademii starosta Berouna MUDr. Jiří Besser. Společně s ředitelem gymnázia Stanislavem Lidinským a prezidentem HKČR Petrem Kuželem se shodli na tom, že edukace v oblasti finančního vzdělávání si zaslouží jejich podporu.

Berounští gymnazisté se ve finančních pojmech orientují
Studenti (celkem 91 studentů 3. ročníku) před přenáškou vyplňovali dotazník v rozsahu 16 otázek, jehož cílem bylo jednak zjistit znalost finančních pojmů a jednak povědomí studentů o českém finančním trhu.

Studenti prokázali, že pojmy jako dluhopis či akcie pro ně nejsou „neznámou“. Správně je definovalo přes 94% odpovídajících. Trochu se studenti potýkali s otázkou „Co je to dividenda?“, když správnou odpověď znalo „jen“ 72,5% studentů.

Celkem 94,5% respondentů v odpovědi bezchybně uvedlo, že funkci centrální banky ČR zastává Česká národní banka.

Pioneer Investments, Praha