Pioneer investiční společnost, a.s. soustředí řízení investic do Vídně

V rámci globálního zefektivnění jednotlivých procesů přesouvá Pioneer investiční společnost, a.s., na počátku roku 2009 řízení investic do vídeňské centrály Pioneer Investments Austria. Zároveň přechází do Vídně i stávající ředitel úseku řízení investic Petr Zajíc, který bude nadále zodpovědný za řízení balancovaných a akciových strategií fondů České rodiny fondů Pioneer. Ostatní strategie budou spravovány místními portfolio manažery. Administrativním a procesním centrem zůstává nadále Praha.

„Globální trendy v centralizaci investičních aktivit skupiny Pioneer Investments kladou důraz na dlouholeté zkušenosti portfolio manažerů skupiny a přinášejí do řízení fondů vedle lokálního know-how také regionální, resp. globální přístup,“ komentuje situaci Roman Pospíšil, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Pioneer Asset Management, a.s., předseda představenstva společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., a dodává: „Výhodou je také to, že Petr Zajíc zná české prostředí a bude s klienty i nadále ve velmi úzkém kontaktu.“

Petr Zajíc, stávající ředitel úseku investic Pioneer Investments ČR, bude nadále řídit následující fondy České rodiny fondů Pioneer:

Pioneer - růstový fond
Pioneer - dynamický fond
Pioneer - akciový fond
Růstový fond nadací

Týmem portfolio manažerky Margarete Strasser budou řízeny tyto fondy České rodiny fondů Pioneer:

Pioneer - Sporokonto
Pioneer - obligační fond
Balancovaný fond nadací

Zajištěné fondy bude spravovat tým Mikaela Bäckströma, portfolio manažera Pioneer Investments Austria. Jedná se o tyto fondy:

Pioneer – zajištěný fond
Pioneer – zajištěný fond 2

Pioneer Investments, Praha