Roman Pospíšil v novém AKATu

Roman Pospíšil, předseda představenstva společností Pioneer investiční společnost, a. s. a Pioneer Asset Management, a. s., byl zvolen členem Výkonného výboru Asociace pro kapitálový trh.

Valné hromady Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a Asset managementu ČR (AFAM ČR) dne 9. ledna 2008 jednohlasně schválily své sloučení. Nový subjekt nese název Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
Nová asociace je fakticky původní AFAM ČR, organizací, která ještě před dvěma lety působila pod názvem UNIS – Unie investičních společností. Sloučená asociace AKAT nyní sdružuje celkem 64 členských společností, z toho je 39 řádných členů a 25 členů přidružených. Majetek svěřený správcům aktiv - členům AKAT, přesahuje sumu 700 miliard Kč.

V souvislosti se sloučením asociací došlo ke změně stanov, byli zvoleni předseda a místopředseda asociace a nové orgány asociace, kterými jsou Rada ředitelů a Výkonný výbor.

Roman Pospíšil, nově zvolený člen Výkonného výboru a Rady ředitelů, ke sloučení řekl: „Spojení obou Asociací působících na kapitálovém trhu vnímám jako prospěšný krok, který povede ke zpřehlednění informací v této oblasti a přispěje k jejímu dalšímu rozvoji.“

Předsedou AKAT byl zvolen Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB). Místopředsedou AKAT se stal Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.). Na postu výkonného ředitele AKAT pokračuje dřívější generální manažer AFAM ČR, Martin Hanzlík

Členy Rady ředitelů se stalo 23 zástupců významných finančních společností v ČR. Výkonný výbor byl zvolen ve složení: předseda Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB), místopředseda Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.) a členové Karel Novák (PPF Asset Management, a.s.), Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.) a Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.).

Pioneer Investments, Praha