NADACE CHARTY 77 UDĚLUJE CENU JAROSLAVA SEIFERTA ZA ROK 2007

Laureátem prestižní literární Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2007 se stal český básník, prozaik a esejista František Listopad. Porota ocenila Listopadovu nejnovější sbírku Rosa definitiva (nakladatelství Cherm, Praha - Zbraslav 2007).

Prestižní literární Cena Jaroslava Seiferta (CJS), která byla v roce 1986 iniciována prof. Františkem Janouchem, je vyhlašována Nadací Charta 77. Tato Cena se uděluje za vynikající básnické či beletristické dílo vydané nebo jinak zveřejněné v České republice či v zahraničí v posledních třech letech. Výjimečně je udělována i za dílo celoživotní. Každoročně je vyhlašována 22. září v předvečer narozenin Jaroslava Seiferta.

„Koncept akce se vyvíjel již od roku 1986, kdy jsem spolu se svým přítelem Václavem Havlem oslovil naše spolupracovníky a přátele a požádal je o účast v porotě. Členství v komisi tehdy přijali mimo jiné A.J. Liehm, Jan Vladislav, Josef Škvorecký, Jiří Gruša, Sylvie Richterová, Milan Kundera a já jako ex offo za Nadaci s hlasem poradním. Společně jsme pak vyhlásili prvního laureáta a naše spolupráce s Václavem Havlem prostřednictvím nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 trvá dodnes,“ vzpomíná František Janouch, duchovní otec Ceny Jaroslava Seiferta.

O udělení Ceny Jaroslava Seiferta rozhoduje nezávislá porota, která letos zasedala ve složení: Jiří Brabec (předseda poroty), Václav Jamek, Pavel Janáček, František Janouch (bez hlasovacího práva), Dušan Karpatský, Jiří Pelán, Jiří Rambousek, Miloslava Slavíčková a Pavel Šrut. Na sbírce Rosa definitiva, kterou laureát označuje za svou závěrečnou, ocenila porota zralou a čirou poetiku a mimořádný cit pro mateřštinu, na níž dlouhá léta exilu nejsou patrná.

Slavnostní předání Ceny Jaroslava Seiferta se bude konat 8. října 2007 v kostele sv. Anny – „Pražské křižovatce“ nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Součástí ceny je i grafika od Emanuela Ranného „Havraní krajina“, suchá jehla, 90. léta. S cenou je spojena i odměna ve výši 300 000 korun, kterou poskytuje finanční skupina Pioneer Investments v ČR, jež je součástí mezinárodního bankovního uskupení UniCredit Group. V rámci své dlouhodobé strategie na podporu české kultury a vzdělávání přispívá skupina Pioneer Investments v ČR na Cenu Jaroslava Seiferta již čtvrtým rokem.

„Naše společnost považuje podporu české kultury a vzdělanosti za věc cti a vyjádření úcty k tradicím a kulturním hodnotám země. Cena Jaroslava Seiferta je cenou velmi prestižní a my jsme hrdi na to, že můžeme i letos předat náš příspěvek tak významné osobnosti, jakou je pan Listopad. Trochu neskromně se tak pokoušíme propojit zdánlivě nespojitelné: svět peněz se světem poezie,“ říká Roman Pospíšil, generální ředitel společností Pioneer Investments ČR a SR.


František Listopad (nar. 1921 v Praze) publikuje od roku 1938. Po roce 1941 žil v ilegalitě. Roku 1945 spoluzakládal deník Mladá fronta a řídil v něm kulturní rubriku. Po únoru 1948 zůstal v Paříži, kde pracoval jako novinář a televizní režisér. Roku 1958 se usadil v Portugalsku, kde žije dodnes. Byl mj. ředitelem Národního divadla v Lisabonu a založil Vysokou divadelní a filmovou školu. Jeho dílo vycházelo knižně v českých exilových nakladatelstvích a po roce 1989 i ve staré vlasti.


Dosavadní laureáti Ceny Jaroslava Seiferta:
Dominik Tatarka (1986)
Ludvík Vaculík (1987)
Ivan Diviš (1988)
Karel Šiktanc (1989)
Emil Juliš (1990)
Jiří Kolář (1991)
Josef Hiršal a Ivan Wernisch (1992)
Bohumil Hrabal (1993)
Milan Kundera (1994)
Antonín Brousek a Petr Kabeš (1995)
Jiřina Hauková a Zbyněk Hejda (1996)
Karel Milota (1997)
Věra Linhartová (1998)
Jiří Kratochvil (1999)
Pavel Šrut (2000)
Zdeněk Rotrekl (2001)
Jiří Gruša (2002)
Miloslav Topinka (2003)
Viktor Fischl a Josef Škvorecký (2004)
Michal Ajvaz a Jiří Suchý (2005)
Ivan Martin Jirous (2006)

Pioneer Investments, ČR