INVESTUJTE SE ZAJIŠTĚNÍM A S POTENCIÁLEM ZAJÍMAVÉHO VÝNOSU

Se začátkem nového školního roku spustil Pioneer Investments ČR spolu s HVB Bank a Živnostenskou bankou externí komunikační kampaň na podporu nového produktu – Pioneer – Zajištěný fond 2 pod heslem Investujte se zajištěním a s potenciálem zajímavého výnosu!
Kampaň v dvojím hávu – jednak v korporátních barvách HVB a jednak ve firemním designu Živnostenské banky s motivem horolezce pod heslem „Zajistěte se s potenciálem zajímavého výnosu“ - můžete vidět v médiích od 3. září do poloviny října.

Komunikační mix se skládá z printů, internetu, POS materiálů (plakátů a brožur na pobočkách HVB a ŽB) a PR. Inzerce je umístěna v relevantních ekonomických médiích, ve finančních přílohách deníků a na vybraných ekonomických a zpravodajských internetových serverech.

„Zajištěné investice jsou dnes z mnoha důvodů stále vyhledávanějším způsobem investování. Kampaň má proto za úkol představit Pioneer – Zajištěný fond 2 stávajícím, ale i potenciálním klientům jako dobrou volbu pro drtivou většinu konzervativních investorů,“ říká Prokop Holeček, manažer marketingové komunikace HVB Bank a Živnostenské banky.

„Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli připravit pro obě banky typ investičního produktu, který má na českém trhu značnou oblibu, a také tím, že jsme mohli tuto kampaň připravit společně s oběma bankami ve skupině UniCredit,“ vysvětluje Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR.

V pořadí již druhý zajištěný fond uvedla skupina Pioneer Investments na trh již v červenci tohoto roku. Během prázdnin probíhala podpora tohoto produktu pouze prostřednictvím Public relations.

„O novém fondu jsme informovali média prostřednictvím tiskové zprávy a také osobních setkání. Současně jsme připravili edukativní články týkající se zajištěného investování. Připravili jsme hned několik verzí od sofistikovaných po verze určené široké veřejnosti a umisťovali je od ekonomických, po lifestylová média a média zaměřená na ženy,“ vysvětluje Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR, a dodává, „chtěli jsme zákazníky prostřednictvím PR dopředu informovat o principech fungování zajištěného investování.“

Pioneer – zajištěný fond 2 přináší vyšší potenciál výnosu, neboť může investovat velkou část prostředků do dynamických trhů. Není to však na úkor ochrany. Ochrannou úroveň zvyšuje důsledné řízení rizik a včasná diverzifikace portfolia, a to podle aktuálního vývoje trhu. Zajištění investice před většími poklesy je kombinováno s uzamykáním již dosažených výnosů. Počáteční hodnota fondu je zajištěna na konci tříletého horizontu. Kdykoliv však v průběhu této doby hodnota fondu vzroste o 5%, zvyšuje se ochranná úroveň o tento výnos na další tři roky.

Pioneer Investments, ČR