VÝSLEDKY SPRÁVY AKTIV SKUPINY PIONEER INVESTMENTS
ZA MĚSÍC ČERVENEC

Divize CEE (New Europe), do které spadá i Česká republika, se ani v druhém letním měsíci nevzdala pozitivního nárůstu aktiv. S přílivem aktiv v hodnotě 157 milionů eur dosáhla na konci července výsledku 10,5 miliard eur. S opětovným nárůstem navázala tato divize na první pololetí roku 2007, kdy podobné výsledky nebyly výjimkou. Celkově spravovala skupina Pioneer Investments koncem měsíce majetek ve výši 232,9 miliard eur.

Výsledky ostatních divizí:

Mezinárodní divize (západní Evropa kromě Itálie) navázala na slibný vývoj v květnu a červnu a i v červenci vykázala pozitivní nárůst. Čisté prodeje vzrostly o 466 milionů eur, a spravovaný majetek tak dosáhl výše 16,2 miliardy eur.
Americká divize v červenci eviduje odliv spravovaných aktiv ve výši 199 milionů eur a pod její správou je tedy na konci měsíce 49,3 miliardy eur.
V Italské divizi byl rovněž zaznamenán odliv aktiv, a to ve výši 202 milionů eur. Celkově tak k poslednímu červenci tato divize spravuje 109,1 miliard eur.
Německá divize vykázala v červenci odliv aktiv ve výši 1471 milionů eur, což znamená, že ve správě Německé divize zůstávají aktiva ve výši 47,8 miliard eur.

Čisté prodeje v mil. EUR, za červenec 2007

Divize Pioneer Investments:
CEE: + 157
Mezinárodní: + 466
Itálie: - 202
USA: - 199
Německo: - 1 471
Z toho Alternativní investice: + 264
Celkem: - 1 249

_____________________________________________

Čisté prodeje v mil. EUR, od začátku roku 2007 do konce července 2007

Divize Pioneer Investments:
CEE: + 1 531
Mezinárodní: + 2 438
Itálie: - 3 163
USA: + 3 116
Německo: - 2 046
Z toho Alternativní investice: + 562
Celkem: + 1 875

Údaje oznámené v tomto prohlášení byly pořízeny na základě předběžných výsledků a mohou se proto změnit.
(Zdroj PGAM – Research Unit)

Pioneer Investments, Praha