NOVÉ VEDENÍ OBCHODU A MARKETINGU V PIONEER INVESTMENTS

Pioneer Investments v ČR, přední správce aktiv, má od června nové vedení marketingu a obchodu. Odpovědnost za tyto dvě oblasti převzal člen představenstva Pioneer Asset management, a. s. Petr Šimčák. Ředitelkou obchodu se stala Lucie Simpartlová a ředitelkou marketingu a PR Dana Řezníková.

Petr Šimčák působí ve vedení Pioneer Investments v ČR od roku 2004. Do června letošního roku zastával funkci ředitele pro vývoj produktů a distribuci pro privátní klientelu. Dříve působil v brněnské společnosti Moneco, s.r.o. jako zástupce šéfredaktora předního časopisu pro investory FOND SHOP a jako investiční konzultant. V roce 1996 absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání. Dále absolvoval prestižní vzdělávací kurzy České finanční akademie, a to v oboru portfolio managementu, risk managementu, alokace aktiv, analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V loňském roce získal prestižní titul CFA.

Je ženatý, má dvě děti a ve volném čase rád sportuje (dříve se vrcholově věnoval karate). K dalším jeho koníčkům patří četba a studium oboru.

Lucie Simpartlová pracuje v Pioneer Investments od března loňského roku. Doposud působila na pozici manažera pro prodej a distribuci.
V letech 2001 – 2006 byla zaměstnána ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. nejprve jako Account Manager a poté jako Sales Manager. Do roku 2001 pracovala na pozici vedoucí front office a následně jako zástupkyně ředitele ve West Brokers, s.r.o.

Lucie Simpartlová je absolventkou ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Hovoří anglicky, španělsky a německy. K jejím zájmům patří především sport (badminton, plavání, fitness, pěší turistika, lyžování) a kultura.


Novou ředitelkou marketingu a PR je Dana Řezníková, která do Pioneer Investments přišla z PR agentury Stance Communications, kde pracovala jako Account Director pro finanční klienty.
V letech 2004 – 2006 působila v PR agentuře Crest Communications jako Account Manager také se zaměřením na finanční klientelu. Během mateřské dovolené (2001 – 2004) se věnovala externě marketingu a PR. V letech 1999 a 2000 měla na starosti PR v divizi Finanční trhy Komerční banky. Bohaté zkušenosti z oboru čerpala i v Evropské bance pro obnovu a rozvoj - EBRD (1996 – 1999).

Dana Řezníková vystudovala Ekonomickou akademii se zaměřením na zahraniční obchod. Je absolventkou London School of Public Relations. V současné době studuje na Vysoké škole finanční a správní, obor Marketingová komunikace.

Je vdaná a má dceru. Hovoří anglicky a německy. Mezi její záliby patří kromě rodiny, sport (golf, lyžování, fitness, cyklistika) a četba psychoanalytické literatury.

Pioneer Investments, Praha