Skupina Pioneer Investments rozšiřuje produktovou nabídku

28.3.2007

Po loňské akvizici HVB Group ze strany UniCredit Group v současnosti probíhá spojování aktivit divizí pro správu aktiv obou skupin. „Pro naše klienty to v praxi znamená především zpřehlednění a rozšíření stávající produktové nabídky“, říká Kateřina Palková, ředitelka prodeje a marketingu Pioneer Investments v ČR. Konkrétně se jedná o sloučení fondů s podobným investičním zaměřením, doplnění řady Pioneer Investments o některé fondy investiční společnosti Activest a vznik zcela nových fondů, které doplňují dosud chybějící investiční strategie.

Klienty jistě potěší, že tyto změny s sebou mimo jiné přináší také snížení manažerských poplatků u podfondů Pioneer Funds – U.S. Research, Pioneer Funds – Euro Bond, Pioneer Funds – International Bond, Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond a Pioneer Funds – Total Return Dynamic, které se pozitivně odrazí ve výkonnosti těchto podfondů.

V České republice budou klientům k dispozici dvě rodiny lucemburských podfondů:
Pioneer Funds – stávající rodina aktivně řízených podfondů, s cílem dosahovat absolutních výkonností. Jedná se o akciové a dluhopisové podfondy, podfondy typu „total return“ a podfondy peněžních trhů v celkovém počtu 47, přičemž 7 těchto podfondů jsou naprosté novinky.
Pioneer P.F. (Portfoliové fondy) – zcela nová rodina 6 podfondů, která nabídne zejména jednorázová investiční řešení. Obsahuje balancované podfondy, podfondy typu „fondy fondů“ a zajištěné podfondy,

Nejzajímavější z nových podfondů:
Pioneer Funds – Global Select je diverzifikovaný globální akciový fond, který navazuje na několikaletou historii nadvýkonnosti proti indexu (MSCI World) a srovnatelné konkurenci. Zdrojem nadvýkonnosti v tomto případě není regionální ani sektorová alokace, ale výběr jednotlivých akcií (stock-picking). Aktivní řízení měnového rizika a možnost investovat až 30% portfolia do malých a středních firem zvyšuje potenciál výkonnosti fondu. K dosažení lepších výsledků je fond motivován výkonnostní odměnou za předpokladu, že výkonnost fondu bude kladná a vyšší než výkonnost srovnávacího indexu (benchmarku) za každý fiskální rok. Fond je držitelem dvou ocenění od agentury Lipper za výkonnost a ochranu kapitálu.

Pioneer P.F. – Euro Protect je otevřený zajištěný fond, kde větší část portfolia tvoří eurové zerobondy a menší část je investována do opcí na akciový index Dow Jones EuroStoxx 50 (index včetně dividendy). Předností fondu je dynamická kapitálová ochrana investovaných prostředků spočívající v omezení maximální možné ztráty na 5% za jakékoliv tříleté investiční období.

Pioneer Funds – Global Ecology je fond globálních akcií firem, které svými produkty přispívají k ochraně životního prostředí, jako jsou výrobci energie z alternativních zdrojů a ekologických průmyslových technologií. Např. větrné turbíny, solární systémy, zařízení k výrobě ethanolu z biomasy nebo recyklace odpadu a podobně. Pozitivně by se ve vývoji fondu mělo odrazit i rozhodnutí EU o přeměně 20% veškeré výrobní energetické kapacity zemí EU za výrobu z alternativních zdrojů. Fond vybírá akcie z benchmarku MSCI World a vznikl z bývalého fondu Activest EcoTech.
Sociálně zodpovědné investování se, zejména v zahraničí, těší rostoucímu zájmu - především z řad velkých institucionálních investorů, např. penzijních fondů.

Na všechny novinky, stejně jako na stávající fondy se lze informovat u distributorů skupiny Pioneer Investments v ČR – tedy na pobočkách HVB Bank Česká republika, Živnostenské banky, v sítích finančních poradců a v Klientském centru Pioneer Investments v ČR.

Pioneer Investments, ČR

Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. U investic obecně není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
Tento materiál není prospektem fondu Pioneer Funds a fondu Pioneer P.F. Má pouze informativní charakter. Předtím, než investujete, seznamte se s podmínkami investování, s legislativními podmínkami investice, daňovými důsledky a souvisejícími riziky v Zjednodušeném prospektu fondu Pioneer Funds a Zjednodušeném prospektu fondu Pioneer P.F., či jejich Prospektech a Manažerských pravidlech a v Podmínkách pro Českou republiku.
Pioneer Investments je obchodní označení společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.