Výzva pro akcionáře fondu Pioneer America Fund, Plc registrovaného v Irské republice

3.8.2006

dovolte, abychom Vás tímto informovali, že v souvislosti s konsolidací části naší produktové nabídky dochází k další fázi týkající se fondu Pioneer America Fund, Plc registrovaného v Irské republice - a to k jeho plánované likvidaci.

Veřejná nabídka tohoto fondu v České republice byla ukončena již v září 2005, návrh na likvidaci pak bude předložen na nejbližší Mimořádné valné hromadě akcionářů fondu, která se bude konat dne 18. srpna. Pokud valná hromada likvidaci fondu schválí - pro stávající akcionáře to může znamenat zmrazení investice a z toho vyplývající pozastavení výměn či zpětných odkupů až na dobu 1 roku.

Z těchto důvodů bychom Vás touto cestou chtěli vyzvat ke zvážení možnosti výměny do fondu s obdobnou investiční strategií Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund (dříve Pioneer Funds - America) nebo do jakéhokoliv jiného podfondu Pioneer Funds. Právo na zpětný odkup samozřejmě trvá.

Mějte však prosím na paměti, že žádosti o výměnu, či zpětný odkup musí být doručeny do sídla naší společnosti (Pioneer Asset Management, a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8) nejpozději dne 18. srpna 2006, do 16:00 hod. Potřebné dokumenty byly akcionářům již zaslány a v případě zájmu si je mohou vyžádat také na našem Klientském centru (800 313 663, 800 118 844) nebo prostřednictvím svého finančního poradce.

Výhody převodu investice do podfondu Pioneer Fund - U.S. Pioneer Fund:

Skupina Pioneer Investments, Praha