PIONEER: Česká rodina fondů

5.6.2006, Osobní finance, str. 36, Investování - Pioneer Investments, Roman Müller

Investiční společnost Pioneer působí na českém trhu již více než třináct let a obhospodařuje Českou rodinu fondů. Podílové listy různě zaměřených fondů můžete pořídit buď prostřednictvím obchodních míst Živnostenské banky nebo u nezávislého finančního poradce.

Investiční společnost Pioneer působí na českém trhu již více než třináct let a obhospodařuje Českou rodinu fondů. Podílové listy různě zaměřených fondů můžete pořídit buď prostřednictvím obchodních míst Živnostenské banky nebo u nezávislého finančního poradce.
Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p. A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností.
Pioneer Global Asset Management je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredito Italiano, Pioneer Investments pak globální investiční skupina, která ke 31. prosinci 2005 spravovala aktiva v hodnotě přesahující 158,1 miliard eur. Investiční společnost poskytuje finanční služby nejen institucím a podnikům, ale i drobným investorům. První podílový fond Pioneer Funds společnost založila již v roce 1928 v USA, má tedy za sebou více než 77 let zkušeností s investicemi.

Regionální rozdělení

Aktivity celé společnosti jsou organizačně členěny podle divizí. V Evropě působí Mezinárodní divize, která řídí aktivity Pioneer Investments v západní Evropě a Latinské Americe (mimo Itálii), Italská divize a Divize New Markets, do jejíž působnosti spadají aktivity na trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Chorvatsku, Turecku a Izraeli. V současné době zaměřuje divize své aktivity do Ruska a Číny. V USA působí Americká divize Pioneer Investments. Významná je i Divize alternativních investic (Pioneer Alternative Investments), jež se zabývá správou hedge fondů a dalších alternativních investic.

Vstup do České republiky

Na český trh vstoupila skupina Pioneer Investments v roce 1993. O dva roky později umožnila českým investorům umístnit volné peněžní prostředky do zahraničních cenných papírů. Důvodem vstupu na český trh byla expanzní strategie společnosti. Ta byla založena na hypotéze konvergence, která předpokládala v postsocialistických ekonomikách období akcelerovaných změn v oblasti finančních služeb, prohlubující se ekonomickou integraci a výraznou proměnu potřeb, pokud jde o finanční a investiční produkty.

Na českém trhu působí v současné době dvě společnosti - Pioneer investiční společnost, a. s. a Pioneer Asset Management, a. s. První z nich je investiční společnost, která obhospodařuje Českou rodinu fondů Pioneer, druhá je obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na aktivní obhospodařování portfolií privátních a institucionálních klientů. Pioneer Asset Management je zároveň agentem nabídky mezinárodních produktů skupiny.

100% vlastníkem a jediným akcionářem obou společností je Pioneer Global Asset Management, S.p. A.

Kde koupit podílové listy

Podílové fondy Pioneer Investments jsou distribuovány prostřednictvím obchodních míst Živnostenské banky a nezávislých finančních poradců. Pokud bydlíte v Praze, můžete navštívit sídlo společnosti a investovat přímo v klientském centru. Sídlo společnosti i klientské centrum najdete v Danube House v Praze Karlíně.

Nabídka fondů

V současné době Pioneer Investments nabízí českým klientům 50 otevřených podílových fondů, které jsou tvořeny lucemburskou skupinou podfondů Pioneer Funds a Českou rodinou fondů Pioneer. Pokud jste se rozhodli investovat v eurech nebo dolarech, můžete využít některý ze 43 podfondů z rodiny Pioneer Funds registrovanou v Lucembursku. V nabídce zahraničních podílových fondů najdete fondy akciové, dluhopisové i fondy životního stylu. Lucemburská rodina fondů obsahuje fondy zaměřené na americký, evropský či globální trh, ale i na rozvíjející se trhy.

Českou rodinu fondů Pioneer tvoří pět českých otevřených podílových fondů, které mají různé investiční strategie a dva fondy určené speciálně pro nadace. Fondy obhospodařuje Pioneer investiční společnost a investiční měnou je ve všech případech česká koruna. Investice do těchto fondů jsou chráněné proti měnovému riziku, což oceníte zvláště u akciového fondu Pioneer, jenž investuje do zahraničních akcií. Kromě různě zaměřených fondů můžete využít i speciální produkty, jedním z nich je např. produkt pro drobné začínající investory RYTMUS, který umožňuje pravidelné investování. Prostřednictvím tohoto investičního programu můžete investovat do fondů České rodiny i do zahraničních podfondů Pioneer Funds. Minimální investice začíná od 500 Kč.

Nový produkt na trhu

Novinkou roku 2006 je produkt Rentiér Invest. Tento investiční program umožňuje jednorázové nebo pravidelné investování prostřednictvím smíšených portfolií (kombinace dluhopisů a akcií), a to na střednědobé i velmi dlouhodobé horizonty. Program nabízí pravidelnou (roční) realokaci portfolií. Produkt můžete využít i pro tvorbu finanční rezervy na stáří - v první „agresivnější“ fázi investiční periody převažují v portfoliu akcie, které umožňují dosažení vysokého zhodnocení, v závěrečné fázi je portfolio převáděno do dluhopisů a tím jsou „zamykány“ výnosy.