Aktualizace statutů Českých fondů Pioneer Investments platná od 28. února 2017

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že z rozhodnutí společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“), došlo s účinností od 28. února 2017 k aktualizaci statutů níže uvedených Českých fondů Pioneer Investments (dále jen „Fondy“):


(i) Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(ii) Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(iii) Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(iv) Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(v) BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond,
(vi) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(vii) Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,
(viii) Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, a
(ix) Pioneer - akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.


Úpravy statutů Fondů se týkají zejména zpřesnění textu statutů v části 3 (investiční politika Fondu) podle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Dále bylo podle zákonů upravujících předávání informací pro daňové účely přepracováno a zpřesněno znění článku 16 statutů Fondů, rovněž jsme provedli každoroční aktualizaci údajů obsažených ve statutech Fondů ve vztahu k depozitáři a údajů v jednotlivých přílohách, stejně jako další drobné opravy textů statutů Fondů.

Aktualizované znění statutů Fondů platné od 28. února 2017 je Vám k dispozici na výše uvedených odkazech.

Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer investiční společnost, a.s.