Informace pro klienty

Dovolujeme si Vás informovat, že mezi společností UniCredit, která je mateřskou společností skupiny Pioneer, a společností Amundi, která je přední evropskou společností zabývající se správou aktiv, byla podepsána právně závazná dohoda o akvizici skupiny Pioneer.

Co to pro Vás znamená?
Dovolte, abychom Vás ujistili, že vaše práva podílníka související s produkty Pioneer Investments zůstávají zachována v plném rozsahu a nedochází k žádné změně v administrativních procesech a/ nebo službách poskytovaných v souvislosti s distribucí produktů Pioneer Investments v České republice. I nadále můžete zadávat obchodní pokyny obvyklým způsobem, prostřednictvím obvyklých distribučních míst.

Kdo je Amundi?
Společnost Amundi je největším evropským správcem aktiv, celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než jednoho bilionu eur a v listopadu 2015 byly její akcie kótovány na burze. Amundi má sídlo v Paříži ve Francii a šest investičních centrál v hlavních světových finančních centrech. Nabízí inovativní produkty s vysokou výkonností a služby jak retailovým, tak institucionálním klientům, jakož i distributorům z řad třetích stran na celém světě.

Jaké jsou hlavní výhody fúze?
Díky této transakci se nově vzniklá společnost dostane na 8. místo mezi největšími správci majetku na celém světě a bude spravovat aktiva v hodnotě téměř 1,3 bilionu eur*. Bude mít zastoupení ve více než 30 zemích a bude působit ve všech hlavních investičních segmentech s rozmanitou nabídkou investičních produktů a řešení a neochvějným závazkem poskytování služeb svým klientům.

Věříme, že tato transakce bude velkým přínosem a to jak z hlediska investičních schopností, tak z hlediska geografického rozsahu působnosti. Jedná se o velký krok kupředu v našem úsilí poskytovat Vám neustálou přidanou hodnotu prostřednictvím:
• nejlepších investičních řešení,
• špičkového zákaznického servisu,
• posílené místní dostupnosti.

Jaký je očekávaný časový plán fúze?
Očekáváme, že transakce bude dokončena v první polovině roku 2017. O veškerém dalším vývoji Vás budeme podrobně informovat. Do té doby bychom Vás rádi ubezpečili o našem odhodlání poskytovat Vám i nadále služby té nejvyšší kvality a zároveň zajišťovat jejich kontinuitu a nepřetržitý provoz. Ve středu našeho podnikatelského modelu stojí zásady dlouhodobé stability, dostupnosti oblasti působení pro klienty a odpovědnosti investičních profesionálů.

Ujišťujeme Vás, že naším prvořadým posláním je prosazování Vašich zájmů.


* k 30. září 2016, s výjimkou Polska. Zdroje: IPE, Pioneer Investments a Amundi