Výhled Pioneer Investments pro rok 2016: cyklický růst při slabším ekonomickém růstu


• Obezřetnost vzhledem ke geopolitickým rizikům
• Mírně pozitivní výhled na riziková aktiva, obzvláště akcie, nicméně i sílící rizika „extrémních událostí“
• Klíč k dosahování výnosů v tomto období – kvalitní fundamentální přístup spolu s robustním risk managementem

Skupina Pioneer Investments zveřejnila globální výhled pro rok 2016, v němž hodnotí klíčové ekonomické a tržní veličiny. Firma prognózuje složité prostředí přetrvávajícího slabého ekonomického růstu společně s obavami o geopolitická rizika a selhání hospodářských politik jednotlivých ekonomik, které čelí strukturálním změnám a nedostatku likvidity.

„Navzdory nepříliš pozitivnímu scénáři je náš výhled pro rok 2016 optimistický,“ komentoval Giordano Lombardo, CEO a CIO skupiny Pioneer Investments. „Ekonomiky napříč vyspělými i rozvíjejícími se trhy právě prožívají hluboké strukturální změny. Očekáváme sice slabší růst a inflaci, ale globální ekonomika se může vyhnout rozsáhlé stagnaci, pokud budou hlavní světové ekonomiky pokračovat ve strukturálních reformách. To je dle našeho názoru nejpravděpodobnější scénář.“

Z makroekonomického pohledu je globální výhled Pioneer Investments formován několika činiteli. Ekonomický růst by měla zpomalit následující kombinace čtyř faktorů:
• Tlaky na snižování zadlužení, kde nás čeká ještě dlouhá cesta;
• Globální zpomalení růstu produktivity, které může ohrozit budoucí výnosnost ve vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách;
• Téměř na všech trzích chybějí investiční rozhodnutí, která by měla zásadní podíl na trvalém oživení ekonomiky;
• Rizika velmi nízké inflace, která se změnila z cyklického fenoménu ve strukturální problém.

Expanzivní měnová politika a uvolněná fiskální politika budou v tomto složitém prostředí v roce 2016 podporovat cyklický růst. Skupina očekává silnější rozvojový potenciál pro evropské a americké trhy, ohledně rozvíjejících se trhů zastává méně pozitivní, avšak stále optimistický výhled.

Ve Spojených státech čeká růst inflace, neboť zlepšené podmínky na trhu práce a solidní růst spotřebitelských výdajů by měly vytvořit tlak na růst mezd a potažmo cen. Předpokládá také postupnou normalizaci měnové politiky, která by měla gradovat a soustředit se na udržení inflace kolem 2% cíle.

Pozitivní zůstává také výhled firmy pro Evropu, která však může být zranitelnější, zejména vůči externím rizikům. Snahy o reformy v mnoha zemích starého kontinentu mění cyklické oživení ve strukturální, které oproti minulosti činí eurozónu odolnější vůči šokům. Současná konjunktura je pro všechny ekonomiky důležitou, ale omezenou příležitostí k vyřešení strukturálních problémů a k postupu směrem k vyrovnanějšímu a udržitelnému růstu.

Výhled pro rozvíjející se trhy zůstává velmi smíšený. Skupina Pioneer Investments očekává umírněný růst, který bude podporován zlepšením na vyspělých trzích a stabilizací některých zemí, jež si v roce 2015 prošly silnou kontrakcí. Mezi přetrvávající významná rizika však patří utahování měnové politiky ze strany Fedu (i když ve srovnání s minulostí je region vůči tomuto faktoru odolnější), trvale nízké ceny komodit a tlaky na snižování zadlužení.

A nakonec, ve vztahu k Číně se nečeká tvrdé přistání. Čínská ekonomická aktivita vykazuje další známky stabilizace se slabší úlohou vládních výdajů a exportů. Rozdíl mezi sektory naznačuje, že jsou v plném proudu hluboké strukturální změny – na jedné straně bolestivé snižování nadměrné kapacity průmyslu, na straně druhé rozvoj privátního sektoru, služeb a spotřeby.

Stále jsou však patrné faktory, které mohou tyto pozitivní strukturální změny ohrozit, a ekonomický růst je křehký. Geopolitické riziko a nižší potenciál ekonomického růstu v mnoha zemích i regionech jsou skutečnosti, které mohou dostat trhy pod tlak a negativně ovlivnit náladu investorů. Riziko nevhodných politik přetrvává, když centrální banky stále hrají dominantní roli ve snaze uvolnit dynamiku ekonomik. Důležitým faktorem, který je třeba sledovat, je také implementace čínských strukturálních reforem.

Skupina Pioneer Investments udržuje na pozadí mírného globálního růstu pozitivní výhled na riziková aktiva, ale valuace zůstávají vysoké. Dále pro rok 2016 předpokládá, že výnosy napříč třídami aktiv zůstanou nízké a volatilita vysoká.

Kvalitní fundamentální přístup, flexibilní a netradiční přístupy a investiční techniky, které se snaží ochránit kapitál, to je dle našeho názoru pro naše klienty v roce 2016 klíčové pro dosahování výnosů,“ usuzuje Giordano Lombardo.