Rozhodnutí o technické přestávce

Představenstvo společnosti Pioneer Asset Management, a.s. rozhodlo, že se dne 31. 12. 2015 uskuteční z technických důvodů technická přestávka.

Dne 31. 12. 2015 nebude společnost Pioneer Asset Management, a.s. provádět investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a investiční službu provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování na účet zákazníka, kterou se rozumí předání pokynu týkajícího se těchto cenných papírů převodnímu místu ve smyslu příslušných podmínek.


Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2015, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2016.