Děti, vzdělání, ale i bydlení – to jsou podle Čechů nejlepší životní investice

Jen 13% z nás by se však dokázalo vzdát garantovaného výnosu ve prospěch charity

Za nejlepší životní investici považuje více než polovina Čechů vložení peněz do dětí, v těsném závěsu s investicí do vzdělání, ať už svého vlastního nebo svých potomků. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu investiční skupiny Pioneer Investments. Za životní investici Češi rovněž považují investici do bydlení a více než třetina z oslovených také do partnerského vztahu. Pro 15% respondentů je nejlepší volbou finanční investice s vysokým výnosem. Avšak v případě, že by měli garantován 10% úrok, jen zhruba 13% Čechů by se dokázalo bez výhrad vzdát třetiny ve prospěch charity.


„Je v pořádku, že investice do dětí a vzdělání vnímáme jako ty nejdůležitější pro život. Ukazuje to na dobrý investorský základ ve většině z nás, ačkoliv to, jak se naše investice do dětí či vzdělání v budoucnu zhodnotí, nelze předem odhadnout. V tom vidím jistou paralelu k dlouhodobému investování na finančním trhu. I v těchto případech se jedná o vklad s dlouhým časovým horizontem a o naši důvěru ve výnosový potenciál,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments v ČR.Graf – Považujete následující druh investování za svoji nejlepší životní investici?

Investici do dětí s určitostí vnímá jako svou nejlepší životní investici 51% Čechů, k témuž názoru se spíše kloní další čtvrtina z nich. Druhou v pořadí významnosti je pro 49% Čechů určitě investice do vzdělání, spíše pak pro více než třetinu (34,6%). Smysl dotazovaní vidí také v investování do bydlení (44,4% určitě ano; 40% spíše ano) či do partnerského vztahu (36,4% určitě ano; 34,8% spíše ano). Investování do svého hobby vnímá jako životní investici určitě jen asi 15% dotazovaných, tedy stejně jako v případě finanční investice s vysokým výnosem (15%).


„Ačkoliv investici do dětí snad každý rodič považuje za svou životní prioritu, k dlouhodobému finančnímu investování pro děti se v ČR, ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi a USA, zatím stavíme spíše pasivně. Přitom, pokud by rodiče svým potomkům založili spořící plán na pětistovku měsíčně hned po narození či v raném věku, ušetřili by je nutnosti založit si spořící plán na několik tisíc korun měsíčně v době, kdy se rozhodnou řešit svou finanční budoucnost samy,“ komentuje Šimčák.


„Dobrou alternativou mohou být produkty životního cyklu, jako je například RENTIER 3S od skupiny Pioneer Investments, které nabízejí zhodnocování peněz v konzervativních či dynamických portfoliích v souladu s rizikovým profilem investora,“ uzavírá Šimčák.
Na dotaz, zda by se Češi dokázali při garanci 10% úroku vzdát třetiny výnosu ve prospěch charity, odpovědělo 13,3%, že v takovém případě by se rádi rozdělili a podpořili dobrou věc. Šest z deseti dotazovaných by peníze na charitu věnovalo, ale zajímal by je konkrétní účel a podpořený projekt, zbývající čtvrtina respondentů by se o zisk s nikým nedělila a ponechala si vše pro sebe.

Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v červnu 2015 na vzorku 500 můžu a žen ve věku 18 – 65 let.