Aktualizace ceníků k produktům Pioneer Investments platná od 1. listopadu 2015


Vážení klienti,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že z rozhodnutí společnosti Pioneer Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“), dojde s platností od 1. listopadu 2015 k úpravám v Cenících Platforma, Pioneer Invest, Rentier Invest a RENTIER 3S.

• Úprava Ceníku Pioneer Invest, Ceníku Rentier Invest a Ceníku RENTIER 3S platná od 1. listopadu 2015

V uvedených Cenících dochází k úpravě v části týkající se způsobu stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, a to k odstranění věty „V případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ je výsledná sazba úplaty zaokrouhlena na 2 desetinná místa.“ Společnost po datu 1. 11. 2015 již sazbu úplaty nebude zaokrouhlovat.
Společnost ke stejnému datu sjednotí a současně i podrobněji upraví pravidla pro úhradu úplaty Společnosti v případě investic v rámci programů pravidelného investování. Ode dne 1. 11. 2015 bude možné uhradit úplatu Společnosti v rámci programu pravidelného investování (Pioneer Invest RYTMUS, Platforma Rytmus, Rentier Invest, RENTIER 3S) způsoby „Předem STANDARD“ a „Předem EXPRES“ pouze pro investiční horizont ne delší než 35 let, maximálně do 70 roku věku klienta a pro celkovou investovanou částku nepřesahující 5.400.000 Kč nebo měnový ekvivalent ve výši 200.000 EUR/ USD.

• Nový Ceník Platforma platný od 1. listopadu 2015


Představujeme Vám nový doplněný ceník produktu. Společnost upravila ceník tak, aby umožnila v rámci jedné smlouvy využít klientům širokou škálu investičních možností – jednorázové investice do fondů Pioneer Investments i dalších správců, ale i Program pravidelného investování RYTMUS pro pravidelné investování do vybraných fondů za podmínek uvedených v předchozím bodě oznámení. Ceník také nově neupravuje úhradu nákladů spojených s platbou do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a reaguje tak na předchozí změnu Všeobecných obchodních podmínek Pioneer Investments účinných od 19. října 2015.

Aktualizované znění výše uvedených Ceníků platných od 1. listopadu 2015 (Ceníky Platforma, Pioneer Invest, Rentier Invest a RENTIER 3S) je Vám k dispozici zde.

Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer Asset Management, a.s.