Informace o průběhu likvidace fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy

Vážení klienti,
Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) si tímto, v návaznosti na rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 20. srpna 2015, dovoluje informovat podílníky fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) o průběhu likvidace Fondu.

Dne 26. 6. 2015 rozhodlo představenstvo Společnosti o zrušení Fondu ke dni 15. 7. 2015 s následnou likvidací Fondu. Vzhledem k tomu, že ke dni 18. srpnu 2015 došlo k úplnému zpeněžení majetku ve Fondu a ke splnění dluhů ve Fondu, byly splněny veškeré podmínky pro stanovení likvidačního zůstatku ve Fondu.

Konečný likvidační zůstatek ve Fondu byl stanoven v celkové výši 24.214.554,45 Kč a ke dni 20. srpna 2015 byl schválen představenstvem Společnosti.

Ke dni schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku ve Fondu bude provedena další mimořádná účetní závěrka, jejíž audit začne dne 24. srpna 2015.

Představenstvo Společnosti zároveň rozhodlo o využití likvidačního zůstatku ve Fondu na výplaty podílů na likvidačním zůstatku ve Fondu investorům.
Společnost zahájí bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke schválení účetní závěrky likvidovaného Fondu jeho auditorem, výplaty podílů na likvidačním zůstatku ve Fondu těm investorům, kteří již společnosti sdělili příslušný bankovní účet pro jejich výplatu.

Pokud jste Společnosti dosud neoznámili bankovní spojení pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku, můžete tak učinit prostřednictvím formulářeŽádost o zpětný odkup“ (dále jen „Žádost“). Úplně a kompletně vyplněný (tj. včetně ověření oprávněnou osobou) formulář Žádosti, prosím, zašlete na adresu Společnosti: Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4.


Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer investiční společnost, a.s.