Pověst finanční instituce by v očích veřejnosti nejvíce poškodilo neetické chování vůči zákazníkům a únik důvěrných informací

Třetina Čechů vybírá finanční produkty u tradičních a renomovaných značek

Značka a její dobrá pověst patří bezesporu k nejhodnotnějším aktivům firmy. Podle dotazování investiční skupiny Pioneer Investments by hodnota značky finanční instituce v očích zákazníka nejvíce utrpěla neetickým jednáním vůči klientům a únikem informací. Nejméně by pak renomé značky ohrozila změna vlastníka. Zhruba třetina Čechů si myslí, že na trhu budou mít vždy rozhodující slovo tradiční značky, a při výběru finančních produktů či služeb se rozhoduje právě podle jejich renomé. Pro šest z deseti dotazovaných je dobrá pověst a tradice finanční instituce sice důležitá, ale ve světle nové konkurence ztrácí při rozhodování význam.

V očích naprosté většiny dotazovaných (98%) by značce nejvíce ublížilo neetické chování firmy vůči zákazníkům a také únik osobních informací na veřejnost (94%). Důvěrou veřejnosti by podle 9 z 10 respondentů otřásl i nenadálý pokles výkonnosti nebo výrazné finanční ztráty společnosti. Negativní světlo by na její pověst rovněž vrhlo odhalení nepříznivých informací o vlastníkovi firmy či jejím managementu. Naopak nejméně by v očích lidí renomé značky ohrozila změna vlastníka (42%).


Graf č. 1 – Co by ve Vašich očích nejvíce poškodilo hodnotu značky finanční instituce / investiční společnosti?


Většina Čechů vnímá renomé a tradici značky pozitivně, rozhodujícím kritériem při nákupu finanční služby jsou však pro ně konkrétní parametry nabídky. Nejčastěji se necháváme unést nízkými nebo nulovými poplatky a příslibem vyššího výnosu či úročení vkladů. Téměř šest z deseti respondentů (58,5%) uvedlo, že renomé firmy je pro ně důležité a tradičních značek si váží, nicméně v konkurenci těch nových ztrácejí tyto faktory při rozhodování na významu. Třetina dotazovaných pak uvedla, že na jejich volbu tradiční značky jednoznačně mají vliv, a míní, že na trhu budou mít vždy rozhodující slovo. Naopak pro asi 9% respondentů je tato tradice a pověst přežitkem, na který při nákupním rozhodování nehledí.


Graf č. 2 – Má dobrá pověst značky a její tradice vliv na Vaše rozhodování?

Jedním z ukazatelů hodnocení spokojenosti se službami poskytovanými finanční institucí je tzv. TRIM* index. Skupina Pioneer Investments v ČR se dle tohoto pravidelného celosvětového výzkumu spokojenosti se službami poskytovanými skupinou v oblasti produktové nabídky, podpory prodeje, marketingu, procesů a administrace mezi B2B klienty dlouhodobě drží na špici ve srovnání s relevantní konkurencí na domácím trhu.
„Skvělé výsledky TRIMu jsou pro nás samozřejmě potěšující a udržení vysoké kvality poskytovaných služeb je zároveň velkou motivací do budoucna. Jsme rádi, že pro obchodní partnery představujeme velmi důvěryhodnou společnost orientovanou na klienta, která je I po více než 85 letech působení na trhu schopna stále přicházet s inovacemi v oblasti produktů a investičních řešení a zároveň respektovat zajištění investičního rizika.“ říká Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments v ČR a SR.

Více informací o skupině Pioneer Investments a jejích produktech najdete na adrese www.pioneerinvestments.cz.