Oznámení pro klienty fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy

Vážení klienti,
je nám potěšením Vás informovat, že s platností ode dne 11.6.2015 je z rozhodnutí společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) zrušen výstupní poplatek ve výši 2% u fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „ Fond“).
_______________________________________________________________________________

Aktuální výkonnost Fondu ke dni 8.6.2015 dosáhla výše 14,71% od založení, tedy 3,47% p.a. S ohledem na současnou výši úrokových sazeb a dobu splatnosti Fondu v roce 2018 se domníváme, že Fond již dosáhl svého maxima a jeho další růstový potenciál je velmi nízký, pohybující se na úrovni 1% p.a. v optimistickém případě. Za pravděpodobnější považujeme spíše stagnaci či mírný pokles hodnoty podílového listu, přestože žádný z těchto scénářů nelze považovat za jistý. Společnost se proto rozhodla umožnit všem podílníkům z Fondu bez poplatku vystoupit, realizovat dosažený zisk a hledat atraktivnější formu zhodnocení svých investic.

Aktuální vývoj zhodnocení Fondu můžete sledovat zde.

Náš odhad výnosového potenciálu do budoucna je odvozen od aktuálního složení Fondu, které se do jeho splatnosti již nemůže příliš měnit, neboť se jedná o zajištěný fond. Portfolio nyní tvoří převážně české státní dluhopisy, jejichž hrubý výnos v posledních letech klesl na historická minima a v současné době nabízejí 0,3% p.a. Z tohoto vývoje Fond profitoval do současnosti, jeho další výnosový potenciál do budoucnosti je ale již minimální. Akcie rozvíjejících se trhů tvoří zbývajících zhruba 20% portfolia. Ty sice mohou přinést kladné zhodnocení, avšak nelze s ním počítat s jistotou. Vývoj akciové složky může jak zvýšit, tak snížit aktuální hodnotu podílového listu.

V současné době velikost aktiv pod správou Fondu dosahuje sumy zhruba 133,7 milionů Kč. Pokud by většina podílníků využila možnosti předčasného zpětného odkupu, při splnění podmínek pro zrušení Fondu statut umožňuje jej předčasně uzavřít. To by fakticky znamenalo odprodej stávajících aktiv Fondu a výplatu zbývajících podílníků za aktuální hodnotu podílového listu, pravděpodobně ještě v letošním roce. Jelikož aktiva Fondu tvoří pouze likvidní tituly, neočekává Společnost v případě jeho předčasného uzavření žádné mimořádné náklady s dopadem na podílníky, kteří by možnost předčasného zpětného odkupu nevyužili.

V případě, že budete chtít z Fondu bez poplatku vystoupit, kontaktujte prosím svého poradce či osobního bankéře. Budeme rádi, pokud se rozhodnete využít pro další investice některý z fondů skupiny Pioneer Investments v ČR.

Závěrem dovolte, abychom poděkovali za Vaši důvěru. Věříme, že investice do Fondu splnila Vaše očekávání.

S přátelským pozdravem


Pioneer investiční společnost, a.s.