Pioneer Funds – European Equity Target Income překročil v ČR hranici jedné miliardy korun pod správou

Lucemburský podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income v ČR dosáhl letos v květnu objemu aktiv pod správou ve výši 1,28 miliardy korun. Českým investorům je tento úspěšný evropský akciový podfond dostupný jak v reinvestičních, tak v dividendových třídách (v měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend, v eurové třídě s výplatou dividend, v eurové reinvestiční třídě a také v reinvestiční korunové třídě). Pioneer Funds – European Equity Target Income je dlouhodobě jedním z nejprodávanějších fondů skupiny Pioneer Investments v České republice. Od svého založení každoročně překonává stanovený cíl a v případě primární třídy v EUR vyplácí dividendu přesahující hranici 7%.

„Hlavním cílem fondů typu target income je generování nadprůměrných dividendových výnosů prostřednictvím aktivního investičního přístupu, při současném zachování obezřetného řízení volatility portfolia. Pioneer Funds – European Equity Target Income je zaměřen na velké evropské společnosti vyplácející vysokou dividendu a v předchozích letech vždy dosahoval vyšších než cílovaných dividendových výnosů. Díky své konzistentně dobré výkonnosti patří mezi naše nejprodávanější fondy a stal se také hlavním tahákem naší letošní marketingové kampaně,“ uvedl Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR.

Vývoj výplaty dividend v EUR

Rok Cílovaná dividenda Skutečná dividenda
2012 6% 7,3%
2013 7% 7,5%
2014 7% 7,3%
2015 7%

Pozn: Cílovaná dividenda pro rok 2015 pro CZK třídu fondu je 6%.

Zdroj: Pioneer Investments, data platná pro třídu A, EUR, distribuující pololetně. Cílová dividenda je stanovována na roční bázi. Může být překonána, nebo nemusí byt dosažena a neměla by být chápána jako garance. Dividenda je vyplácena pololetně. Skutečně dosažená výše dividend se může výrazně lišit od předpovědi (také směrem dolů), zvláště v obdobích se zvýšenou fluktuací trhu. Minulá výkonnost negarantuje ani není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost fondu také v neposlední řadě závisí na tržních trendech a podléhá fluktuacím. Může tedy snížit celkový výnos fondu a může také vést k zápornému celkovému výnosu.


Investiční charakteristika podfondu Pioneer Funds – European Equity Target Income
Podfond, který byl na trh uveden v listopadu 2011, dosahuje významných výnosů a vysokých dividend kombinací akciového portfolia kladoucího důraz jak na dividendový růst, tak na růst kapitálu a využití opčních strategií. Portfolio dosahuje výnosů a generuje vysoký příjem pomocí netradičních zdrojů příjmů i v prostředí, v němž je dosažení zisku klasickými metodami velmi složité. Podfond investuje alespoň 75% do akciových a s akciemi souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které sídlí v EU.

Podfond řídí tým zkušených portfolio manažerů ve složení Karl Huber a Thomas Radinger, z mnichovské kanceláře Pioneer Investments.

Pioneer Funds – European Equity Target Income nabízí:

• zajímavou alternativu pro klienty, kteří hledají v prostředí nízkých úrokových sazeb produkt s vyšším výnosem,
• pololetní výplatu dividend,
• využití opčních strategií pro dodatečný příjem a snížení volatility,
• portfolio, které prokázalo svou odolnost vůči poklesu trhu.

Více informací o podfondu Pioneer Funds – European Equity Target Income a o podmínkách investování naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.


Pioneer Investments v ČR