Úpis nového fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 zahájen

Dne 1. června 2015 bylo zahájeno upisovací období nového fondu s názvem Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Jedná se o smíšený fond s konzervativním portfoliem, zaměřeným především na region střední a východní Evropy. Fond je dostupný exkluzivně prostřednictvím obchodních míst UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Upisovací období potrvá do 17. července 2015.

Bližší informace k fondu naleznete zde