Sloučení Pioneer P.F. do Pioneer Fund Solutions bylo úspěšně dokončeno

Vážení klienti,
dovolte, abychom Vás tímto informovali, že sloučení podfondů fondu Pioneer P.F. do nově vznikající rodiny Pioneer Fund Solutions ke dni 13. února 2015 bylo úspěšně dokončeno. Výpis z účtu v registru bude klientům, jichž se týkalo výše uvedené sloučení, zpřístupněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, na adrese

https://www.pioneer.cz/RA/login.asp.

V této souvislosti zároveň dochází k aktualizaci a dalšímu zpřesnění příslušné právní dokumentace (týkajícímu se investorů z USA), zejména pak ceníku, obchodních podmínek a informací pro zákazníky. Aktuální znění dokumentace naleznete na adrese

http://www.pioneer.cz/Dokumentace.asp

Děkujeme za pochopení

Pioneer Asset Management, a.s.