Oznámení pro podílníky Lucemburských fondů Pioneer Investments: Reorganizace obchodních aktivit v rámci skupiny Société Générale

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás v tímto informovali o plánovaných organizačních změnách v rámci skupiny Société Générale, jejíž subjekty poskytují celosvětově služby pro Lucemburské fondy Pioneer Investments (“Fondy”). Úvodem bychom Vás rádi ubezpečili, že níže uvedené změny nevyžadují z Vaší strany žádné úkony a na služby poskytované investorům v České republice a jimi prováděné transakce nebudou mít tyto změny přímý dopad. Povinnost informovat klienty nám však ukládá lucemburská legislativa.

Mezi subjekty skupiny Société Générale poskytující celosvětově služby pro Fondy se řadí Depozitář a platební agent (Société Générale Bank & Trust), Administrátor (Société Générale Securities Services Lucembursko) a Registrátor a převodní agent (European Fund Services S.A.). K reorganizaci aktivit dochází v rámci přechodu na nový operační model, který přinese zvýšení efektivity globálních procesů a zajistí konzistentnost služeb poskytovaných skupinou Société Générale v rámci celého světa.

O jaké změny se konkrétně jedná?

• O konsolidaci služeb poskytovaných pro Fondy v Lucembursku a s tím související uzavření kanceláře společnosti European Fund Services S.A.(“EFS”) v Hamburku. V prvním pololetí roku 2015 pak dojde k reorganizaci lucemburských právních subjektů skupiny, včetně změny názvu společnosti EFS na Société Générale Bank & Trust, Lucemburk.

• O převedení vybraných služeb poskytovaných pro Fondy na společnost Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd se sídlem v Indii.

• O rozšíření přístupu k údajům o klientech předávaných v rámci skupiny Société Générale o společnost Société Générale Global Solutions Centre Pvt. Ltd se sídlem v Indii, a to s účinností od 31. března 2015.
Služby investorům v České republice bude i nadále zajišťovat společnost Pioneer Asset Management, a.s.,IČ: 25684558, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00.

Podrobné informace k uvedeným změnám naleznete v přiloženém dokumentu „Q&A: Société Générale Group Re-Organisation“.

Pioneer Investments ČR