Nový evropský akciový fond na českém trhu

18.1.2006

Vedle dobře zavedeného Pioneer Funds-Top European Players, který mezi evropskými akciovými fondy vyniká svým jedinečným výběrem akcií s lepší výkonností, uvádí Pioneer Investments na český trh další fond: Pioneer Funds-European Equity Opportunities. Výrazně se odlišuje nejen od tradičních fondů, ale i od Pioneer Funds-Top European Players a má velmi reálnou šanci zaujmout místo mezi nejlepšími fondy. Čím se fond odlišuje od tradičních fondů na evropské akcie:

1) Pioneer Funds-European Equity Opportunities dává opět vyniknout schopnostem portfolio manažera (PJ Davies) a kvalitě jeho analytického týmu. Výběr akcií do portfolia nepodléhá tak přísným omezením, jako tomu bývá u tradičních benchmarkových fondů. Hlavním kritériem výběru je zaměřit se na podhodnocené akcie se silnou pozicí na trhu, potenciálem většího růstu a kvalitním managementem. Výběr proto nezávisí na velikosti firem, při výběru není upřednostňován ani žádný sektor nebo země. Jediným omezením je, že podíl jedné společnosti na celém portfoliu nesmí přesáhnout 8% hodnoty portfolia. 10% portfolia může zasahovat i mimo Evropu.

2) Klíčovým kvantitativním ukazatelem výběru akcií je vnitřní hodnota firmy stanovená podle budoucího cash flow, která se krátkodobě může od ceny akcie odchylovat. Společnosti, které se obchodují za nižší cenu, ještě nemusí být nakoupeny, pokud firma ztrácí svoji pozici na trhu nebo je finančně a manažersky slabá. Právě tato metoda výběru podhodnocených akcií směřuje k tomu, aby relativně vysoká odchylka od indexu (vysoké relativní riziko, tzv. Tracking error) vedla k vytvoření nadvýnosu nad indexem za delší období. Je pravděpodobné, že fond bude za indexem zaostávat v krátkých obdobích růstu drahých a méně kvalitních firmem (určité módní vlny), ale tyto periody obvykle netrvají dlouho a nejsou dlouhodobě odměněny. Na fundamentálním výzkumu spolupracuje tým 45 analytiků, na kvantitativní analýze 35.

3) Fond se výrazně odlišuje od tržního benchmarku. Aktivitu portfolio manažera lze měřit tzv. indexem aktivity (active bet ratio), který u Pioneer Funds - European Equity Opportunities dosahuje hodnoty 1,5. Hodnota 0 znamená, že fond přesně kopíruje benchmark. Pokud je index 2, portfolio je ze 100% jiné než benchmark. Hodnota 1,5 tedy znamená silnou aktivitu. Jinými slovy, 86% portfolia fondu je převáženo nad benchmarkem a 14% akcií v benchmarku není obsaženo vůbec.

Čím se fond odlišuje od Pioneer Funds-Top European Players:
1) Pioneer Funds-European Equity Opportunities není cíleně koncentrované portfolio, i když je aktuální počet titulů jen 36 (Pioneer Funds - Top European Players 33) a drží v deseti největších pozicích 43% majetku fondu, stejně jako u Pioneer Funds - Top European Players.

2) Pioneer Funds-European Equity Opportunities má větší povolenou odchylku volatility od trhu než Pioneer Funds-Top European Players. Jinými slovy rozdíly ve výkonnosti fondu a benchmarku mohou být kolísavější.

3) V Pioneer Funds-Top European Players sestává nyní asi z 90% velkých firem, 10% středních, zatímco Pioneer Funds-European Equity Opportunities jen z 60% velkých, 10% středních a 30% malých firem.

4) Na rozdíl od Pioneer Funds-Top European Players nemá Pioneer Funds-European Equity Opportunities stanovenou žádnou minimální váhu jedné společnosti v portfoliu.

5) Portfolia obou fondů se překrývají jen ve velmi malé míře. V deseti největších pozicích se nyní shodují jen ve dvou. Velmi rozdílné je také sektorové složení - Pioneer Funds-European Equity Opportunities nejvíce převažuje zdravotnictví a podvažuje energetiku, Pioneer Funds-Top European Players převažuje nejvíce zboží dlouhodobé spotřeby a podvažuje zboží krátkodobé spotřeby.

Co mají oba fondy společného:
1) Lepší výkonnost proti benchmarku i konkurenci. První kvartil.

2) Přínosem k nadvýkonnosti obou fondů je zejména úspěšný výběr akcií, nikoli to, že by portfolio manažer profitoval z některých sektorů víc než benchmark.

3) Střednědobý až dlouhodobý horizont držení akcií v portfoliu (3-5 let).

4) Větší váha (tzn. i aktivita) některých titulů v portfoliu. Tituly s největší váhou tvoří u obou fondů až kolem 5% portfolia, zatímco u tradičních benchmarkových fondů běžně jen kolem 3%.


Pro jaké investice je fond vhodný:

1) Je velmi atraktivní pro založení programu pravidelného investování RYTMUS.
2) Je vhodnou součástí portfolia, akciové části, prakticky v libovolném rozumném poměru k ostatním akciovým fondům. Může také doplnit investici k Pioneer Funds-Top European Players. Skutečnost, že oba fondy se příliš nepřekrývají z hlediska pozic a přitom se umisťují v rámci konkurence mezi absolutní špičkou, nabízí perfektní nástroj diverzifikace.

Autor článku: Roman Dvořák, analytik Pioneer Investments v ČR