Oznámení podílníkům fondu Pioneer – obligační plus

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 16. prosince 2014 schválilo změny v úplném znění, respektive zpřesnění textu statutu fondu Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“). Jedná se o úpravy statutu Fondu v části 3. „Investiční cíle a způsob investování podílového fondu“, a s touto změnou přímo související úpravou v části 4. „Rizikový profil“ – více informací v odůvodnění rozhodnutí představenstva Společnosti zde.
Nové úplné znění statutu Fondu naleznete zde.

Pioneer Investments, Praha