Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income ke konci října vyplatil dividendový výnos ve výši 0,52%

Globální smíšený podfond Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income, který je českým investorům k dispozici od září letošního roku, pokračuje v trendu vyplácení atraktivních dividend. Za třetí čtvrtletí roku 2014 vyplatil v měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend dividendu ve výši 5,0455 korun na podílový list, což odpovídá výnosu za kalendářní čtvrtletí ve výši 0,52%. Výše výnosu za kvartál reflektuje skutečnost, že tato třída fondu vznikla dne 2. září 2014, tedy až v samotném závěru druhého čtvrtletí 1).

Podfond nabízí flexibilní investování do různých tříd aktiv při zachování nízké volatility a v ČR k dispozici hned ve čtyřech třídách:eurové, dolarové, korunové měnově zajištěné reinvestiční a korunové měnově zajištěné s výplatou dividend na kvartální bázi. Pro letošní rok fond cíluje dividendu 5%, tedy vyšší než v předchozích letech.
K 31. říjnu 2014 dosáhl podfond v ČR v dividendové CZK třídě sumy aktiv pod správou ve výši 31 milionů Kč. Celková hodnota aktiv pod správou všech tříd podfondu v ČR činí více než 60 milionů korun.

Více informací o podfondu Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

Pioneer Investments ČR

1) Výnos za kvartál je nižší, než by odpovídalo výnosu vyplacenému za předpokladu, kdy by podfond existoval již od začátku kalendářního čtvrtletí).


Upozornění:
Před investicí se seznamte se s prospektem fondu, legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena.
Více informací o fondu, podmínkách investování a rizicích s ním souvisejících naleznete na
www.pioneerinvestments.cz (http://www.pioneer.cz/Upozorneni.asp)