Pioneer Funds - European Equity Target Income získal ocenění Cash Financial Advisor Award 2014 v kategorii „Podílový fond“

Odborná porota ocenila fond jako inovativní řešení pro investory, kteří hledají zajímavější výnos v přetrvávajícím prostředí nízkých úrokových sazeb. Podle názoru porotců fond Pioneer Funds - European Equity Target Income, který pravidelně vyplácí dividendu a pro zvýšení dividendového výnosu používá opční strategie, konzervativnějším investorům umožňuje vhodným způsobem participovat na akciových trzích. Magazín Cash je přední publikací pro nezávislé investiční zprostředkovatele a další distributory z řad třetích stran.

Slavnostní Cash galavečer u příležitosti vyhlášení ocenění se uskutečnil 26. září v německém Hamburku, za přítomnosti 250 nejvyšších zástupců pojišťoven, správců aktiv, finančních distributorů a sítí nezávislých investičních zprostředkovatelů.

Českým investorům je tento úspěšný akciový fond k dispozici od března letošního roku a za dobu své distribuce v ČR dosáhl sumy aktiv pod správou ve výši 454 milionů korun. Za první pololetí roku 2014 vyplatil dividendu, která jak v případě měnově zajištěné korunové třídy, tak eurové třídy odpovídá výnosu za pololetí ve výši 3,5%.

Pioneer Investments ČR

Upozornění:
Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena. Více informací o fondu, podmínkách investování a rizicích s ním souvisejících naleznete na www.pioneerinvestments.cz. Informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.