Pioneer Funds – European Equity Target Income za první pololetí 2014 vyplatil dividendový výnos ve výši 3,5%

Evropský akciový podfond Pioneer Funds – European Equity Target Income, který je českým investorům k dispozici od března letošního roku, pokračuje v úspěšném trendu vyplácení vysokých dividend. Za první pololetí roku 2014 vyplatil dividendu ve výši 47,81875 korun na podílový list v měnově zajištěné korunové třídě s výplatou dividend a 2,3492 eur v eurové třídě s výplatou dividend, což v obou případech odpovídá výnosu za pololetí ve výši 3,5%. V letech 2012 i 2013 podfond vždy překonal v EUR cílované dividendy, přičemž v obou případech vyplatil dividendu přesahující 7%.
K 28. červenci 2014 dosáhl podfond v ČR v dividendových třídách sumy aktiv pod správou ve výši 280 milionů Kč, respektive 1,8 milionu eur. Celková hodnota aktiv pod správou eurových tříd podfondu celosvětově činí více než 1,248 miliard eur.

Více informací o podfondu Pioneer Funds - European Equity Target Income naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

Upozornění:
Před investicí se seznamte se s prospektem fondu, legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a že není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Návratnost investovaných prostředků není v žádném případě zaručena.
Více informací o fondu, podmínkách investování a rizicích s ním souvisejících naleznete na www.pioneerinvestments.cz (http://www.pioneer.cz/Upozorneni.asp)