Dvě nadané studentky míří díky Pioneer Investments na zahraniční studia

Skupina Pioneer Investments již podeváté podpořila nadané středoškoláky prostřednictvím stipendijního programu Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF Praha). Divokou kartu Pioneer Investments letos získaly dvě gymnazistky, které obdrží finanční příspěvek v celkové hodnotě 50 tisíc korun na pokrytí nákladů nad rámec stipendia. Slavnostní vyhlášení spojené s předáním šeku proběhlo ve čtvrtek 19. června v prostorách hotelu Prokopka v Praze.
Pioneer Investments během dlouholeté spolupráce s Nadací OSF Praha podpořila celkem již dvanáct studentů. První stipendistkou se stala Eliška Hánková, která v akademickém roce 2005–2006 studovala na Worksop College v britském Nottinghamshire.

Divoká karta Pioneer Investments, která byla poprvé vyhlášena v loňském roce, je věnována úspěšným absolventům výběrového řízení, jejichž rodiče nemohou pokrýt náklady nad rámec stipendia. Tu letošní získaly hned dvě nadané studentky, které mimo jiné dosáhly nejvyššího hodnocení v esejích: Kristina Ježková z pražského gymnázia Nad Alejí a Nikol Kusáková, studentka gymnázia v Kyjově. Kristina odjede studovat na internátní školu Westminster School v britském Simsbury a Nikol příští rok stráví studiem na internátní škole Phillips Academy Andover v USA.
„Podporu nadaných studentů, kteří by si vzdělání na zahraničních školách z finančních důvodů nemohli dovolit, považujeme za smysluplnou. Proto na stipendijním programu spolupracujeme s Nadací OSF Praha už devátým rokem,“ říká Dana Kryńska, ředitelka marketingu a PR skupiny Pioneer Investments v ČR a dodává: „Praxe z předchozích let ukazuje, že cenné zkušenosti, nové podněty k další práci na sobě i nabyté sebevědomí vybraným studentům velmi pomáhá ve startu do samostatného osobního i profesního života.“
Několikakolového výběrového řízení se zúčastnilo 75 mladých lidí z 50 českých škol. Vybraní studenti získají stipendium, které pokrývá školné, ubytování a stravu a často může představovat částku přesahující i milion korun. Díky stipendiu bude letos moci studovat na vybraných školách ve Velké Británii a USA celkem jedenáct středoškoláků.

Nadace Open Society Fund Praha během své jednadvacetileté existence umožnila strávit akademický rok na soukromých středních školách ve Velké Británii, Thajsku, Švýcarsku a v USA již více než 260 studentům.

Pioneer Investments ČR