Hvězdný fond na míru si u Pioneer Investments může najít každý
Pro kreditní riziko je situace stále příznivá a fondy Pioneer Investments z ní těží

Téměř polovina lucemburských Pioneer Funds má podle agentury Morningstar 4 nebo 5 hvězdiček, což představuje nejvyšší hodnocení výkonnosti fondů. Čisté prodeje fondů Pioneer Investments v tuzemsku loni dosáhly sumy 3,2 miliardy korun a aktiva pod správou skupiny v ČR vzrostla na 21,9 miliardy korun. V dubnu se investiční skupina Pioneer Investments připojuje k oslavám mezinárodní iniciativy Světového dne investičních fondů (17. 4.), která si klade za cíl dostat do povědomí veřejnosti výhody investování do podílových fondů.

„Z čistých prodejů top fondů Pioneer Investments v ČR za loňský rok je patrné, že na rozdíl od zbytku světa, kde zaznamenaly největší přítoky peněz akciové fondy zaměřené na neamerické akcie, u nás zatím investoři zůstali spíše konzervativní,“ říká Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments v ČR, a dodává: „Historická výkonnost akciových trhů, jakkoliv je oslnivá, zájem českých investorů o investování do akciových fondů zatím nijak významně nezvýšila. Stále věří zejména flexibilním dluhopisovým fondům.“

Rodina lucemburských fondů Pioneer Funds patří celosvětově ke klíčovým produktům skupiny Pioneer Investments. Jejich kvalitu potvrzuje také vzrůstající počet fondů, které jsou držiteli 4 nebo 5 hvězdiček. Takto vysoké hodnocení patřilo podle agentury Morningstar ke konci listopadu 2013 téměř 50% těchto lucemburských fondů skupiny Pioneer Investments a aktuálně se vztahuje také na několik desítek dalších zahraničních fondů skupiny Pioneer Investments.

Od března 2014 je českým investorům k dispozici evropský akciový fond z rodiny lucemburských fondů Pioneer Investments Pioneer Funds – European Equity Target Income, který se velmi rychle zařadil mezi tři nejprodávanější fondy skupiny v ČR. Tento úspěšný fond nabízí investování do široce diverzifikovaného portfolia evropských akcií s potenciálem vyššího dividendového i kapitálového růstu. „Pioneer Funds – European Equity Target Income je vhodnou alternativou pro klienty, kteří hledají produkt s vyšším výnosem v prostředí nízkých úrokových sazeb, ale zároveň jsou ochotni podstoupit akciové riziko. Evropské akcie nabízejí v současné době mnohem vyšší dividendový výnos, než jakého dosahují státní a firemní dluhopisy investičního stupně,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR. Čeští investoři mohou využít měnově zajištěnou třídu v českých korunách s výplatou dividend a eurovou třídu jak s výplatou dividend, tak reinvestiční. Dividendy jsou vypláceny pololetně a cílovaná výplata ve výši 7% pro rok 2014 (v případě dividendové třídy v eurech) demonstruje záměr navázat na úspěch ve vyplácení vysokých dividend v letech 2012 (7,3%) a 2013 (7,5%).
„K nesporným výhodám tohoto fondu patří pololetní výplata dividend, využití opčních strategií pro dodatečný příjem a snížení volatility, stejně jako portfolio, které prokázalo svou odolnost vůči poklesu trhu,“ míní Petr Šimčák a dodává: „Věřím, že i čeští investoři, se začnou postupně přiklánět také k rizikovějším aktivům s atraktivnějším výnosovým potenciálem. Pioneer Funds – European Equity Target Income může k tomuto kroku přispět.“

Dynamičtějším investorům je na českém trhu k dispozici také americký akciový fond Pioneer Funds – U. S. Pioneer Fund, včetně třídy měnově zajištěné do české koruny. Tento podfond je klonem třetího nejstaršího fondu na světě, založeného v roce 1928. Usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do akcií a s akciemi spojených nástrojů emitentů z USA. Široce diverzifikované portfolio (cca 110–130 titulů) je zainvestováno napříč všemi sektory obsaženými v benchmarku fondu (S&P 500). Tento fond má dlouhodobě vysoký rating od renomovaných agentur S&P Fund Management Rating a Morningstar. U. S. Pioneer Fund řídí John Carey, který ve skupině pracuje od roku 1979. Je držitelem titulu B.A. z Kolumbijské univerzity a titulu A.M. a Ph.D. z Harvardovy univerzity.

Se značnou popularitou se u investorů dlouhodobě setkávají flexibilní dluhopisy. Právě do dluhopisových a s dluhem souvisejících nástrojů investuje nejméně 80% svých aktiv jeden z klíčových fondů skupiny Pioneer Funds – Strategic Income, držitel vysokých ratingů od renomovaných agentur Morningstar a Standard & Poor´s. Pioneer Funds – Strategic Income může flexibilně investovat do široké škály emitentů a segmentů dluhových trhů denominovaných v jakékoliv měně. Měnové riziko může být zajištěno zpět do amerických dolarů nebo do eur. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoliv jiné měně než v amerických dolarech jako prostředek řízení relativního měnového rizika. Hlavním portfolio manažerem fondu je Kenneth Taubes, který loni v létě získal prestižní ocenění nezávislého magazínu Citywire Global jako jeden z pěti nejlepších portfolio manažerů globálních dluhopisů za posledních pět let. Členové investičního týmu fondu mají v průměru více než 20 let zkušeností v oboru a pokrývají všechny sektory dluhopisových trhů.

Mezi nejvýkonnější dluhopisové fondy skupiny Pioneer Investments patří i Pioneer Funds – Euro Strategic Bond, který usiluje o zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do dluhových nástrojů denominovaných v eurech, dále do hotovosti i do nástrojů peněžního trhu. Rovněž může investovat do vládních a firemních emisí na rozvíjejících se trzích. K jeho výrazné popularitě mezi českými investory přispělo nízké úrokové riziko (durace), protože ve srovnání s jinými dluhopisovými fondy nezaznamenal takovou korekci.
„Pro kreditní riziko je situace stále příznivá a fondy z ní těží. Navíc manažer tohoto fondu drží velmi krátkou splatnost, což do značné míry snižuje i volatilitu,“ uvedl Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR. Pioneer Funds – Euro Strategic Bond řídí vedoucí portfolio manažer Mauro Ratto a Yerlan Syzdykov jako spolupracující portfolio manažer.

Věděli jste, že investice do desítky dalších fondů lze nahradit jedním fondem? Právě takovou možnost nabízí úspěšný balancovaný fond Pioneer Funds – Multi Asset Real Return, který je od července 2013 českým investorům k dispozici nejen v eurové a dolarové třídě, ale také v měnové třídě zajištěné do české koruny. Hlavním cílem tohoto fondu je přinést vyšší výnos, než je inflace v USA, a to v každé fázi ekonomického cyklu a za pomoci aktivní správy a unikátní diverzifikace napříč všemi hlavními třídami aktiv. Pioneer Funds – Multi Asset Real Return usiluje o dosažení kapitálového zhodnocení a příjmů ve skutečných hodnotách (tj. upravených o inflaci v USA) ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. „Tradiční zdroje výnosů díky nulovým úrokům vysychají, a je tedy třeba hledat inteligentní a bezpečné alternativy. Jsem proto rád, že se Pioneer Funds – Multi Asset Real Return stal v loňském roce součástí produktové nabídky také v České republice, a to navíc i v měnově zajištěné třídě v českých korunách,“ uvádí Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR.
Podfond je řízen týmem zkušených investičních profesionálů v čele s investičním ředitelem a portfolio manažerem Kennethem J. Taubesem a hlavním portfolio manažerem Michelem Garauem.

„Nejúspěšnější fondy Pioneer mohou být jak v portfoliu konzervativního, tak dynamického investora. Rozdíl bude v tom, jak velkou váhu v investičním portfoliu budou jednotlivé fondy mít. U konzervativnějšího investora budou převládat flexibilní dluhopisové strategie, u dynamického mohou mít většinové zastoupení akciové fondy. Program pravidelných investic do globálního akciového portfolia na dlouhý časový horizont by však měl mít zřízen každý investor, bez ohledu na to, zda se považuje za konzervativního, či nikoliv,“ uzavírá Roman Dvořák, analytik trhu a produktů Pioneer Investments ČR.
Tabulka nejúspěšnějších fondů Pioneer z hlediska objemu aktiv pod správou získaných od klientů v ČR

* Aktíva EUR a USD triedy A, klienti v SR. Údaje k 31. 12. 2013
** Aktíva EUR a USD triedy A, Lux domicil. Údaje k 31. 12. 2013
*** Aktíva EUR a USD triedy A, Lux + US domicil. Údaje k 31. 12. 2013

Pioneer Investments ČR