Dobrovolníci z Pioneer Investments pomáhali v Toulcově dvoře

Desítka dobrovolníků z řad zaměstnanců investiční skupiny Pioneer Investments ČR pomohla s úpravami okolí Toulcova dvora. Akce proběhla v rámci Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Engage Day), který letos připadl na 20. září, a firma jí podpořila zájmové sdružení Toulcův dvůr, jež pod hlavičkou Střediska ekologické výchovy realizuje výchovné a vzdělávací aktivity. Skupina Pioneer Investments tak naplňuje svou dlouhodobou strategii, kterou je předávání zkušeností a znalostí a podpora vzdělávání dětí. Zaměstnanci napříč všemi odděleními společnosti se do dobrovolnických aktivit pravidelně zapojují už řadu let.

„Hlavní myšlenka Mezinárodního dobrovolnického dne, tedy podpora komunity, ve které firma působí, a vyjádření solidarity osobním přístupem a dobrovolnickou aktivitou, je naší společnosti blízká. Naši zaměstnanci se už v minulosti aktivně zapojovali do pomoci potřebným a jsme rádi, že jsme se mohli v letošním roce připojit k tak prestižnímu projektu, jakým je Engage Day, a dát tak našim dobrovolnickým aktivitám nový rozměr,“ uvedla Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments ČR a SR, a dodala: „Desetičlenný tým se v Toulcově dvoře věnoval úpravě stezek určených pro hipoterapii a aktivity s využitím koní pro klienty se zdravotním postižením. Věříme, že šikovné ruce a úsilí našich kolegů pomohly usnadnit každodenní chod tohoto sdružení. Jeho vzdělávací a společenské aktivity mají významný sociální dopad a přispívají k obohacení a zpestření kulturního života v regionu.“Zájmové sdružení Toulcův dvůr tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. Díky řadě volnočasových aktivit a programů pro širokou veřejnost tvoří významný prvek společenského a kulturního dění v daném regionu.

Smyslem Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Engage Day) je rozvoj partnerství mezi firmami a místními komunitami a zlepšování kvality života v místech, kde působí. V České republice, kde tuto aktivitu již pátým rokem pořádá platforma Byznys pro společnost, se letos zapojilo 22 firem s 280 dobrovolníky.

Pioneer Investments ČR