Pioneer Funds – Euroland Equity, nejúspěšnější fond Pioneer Investments, nyní uzavřen pro nové investice a výměny (do fondu)

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu významných přítoků investic v posledních několika měsících, je fond Pioneer Funds – Euroland Equity ode dne 25. října 2013 uzavřen pro nové úpisy, včetně výměn do fondu. Kapacita fondu již dosáhla limitní hranice a proto věříme, že je nyní vhodné omezit další příliv prostředků do fondu.

Toto rozhodnutí bylo přijato s cílem ochránit investice stávajících klientů a zachovat výkonnostní potenciál fondu (Pioneer Funds – Euroland Equity se dlouhodobě řadí mezi špičku v rámci evropských akciových strategií a patří ke klíčovým produktům skupiny Pioneer Investments.).

V souvislosti s uzavřením fondu pro nové investice a výměny do fondu nedojde k žádné změně v investičním přístupu nebo řízení fondu. Z fondu Pioneer Funds - Euroland Equity bude nadále možné provádět zpětné odkupy a výměny z fondu a podílové listy budou nadále denně oceňovány.

Uzavření Pioneer Funds - Euroland Equity se netýká existujících programů pravidelného investování do fondu - ty budou zpracovávány i nadále beze změny.

Během období, kdy bude Pioneer Funds - Euroland Equity uzavřen pro nové úpisy, budeme neustále monitorovat tržní podmínky a jejich vliv na celkovou kapacitu Fondu. Na základě posouzení těchto kritérií může v budoucnu dojít ke znovuotevření Fondu pro nové investice, takové rozhodnutí přijmeme za předpokladu, že tento krok nebude mít dopad na naši schopnost dodržovat stávající investiční způsob řízení portfolia, a budeme-li současně přesvědčeni o tom, že takovým rozhodnutím nebude ohrožena naše schopnost dodávat výkonnost stávajícím klientům.


Pioneer Investments ČR