Pioneer Investments má špičkové portfolio manažery, hlásí Citywire


Prestižní nezávislý magazín Citywire Global koncem června vyhlásil nejlepší světové manažery fondů a mezi elitu zařadil také dva zástupce skupiny Pioneer Investments. Kenneth Taubes, investiční ředitel pro region USA a portfolio manažer úspěšného dluhopisového fondu Pioneer Funds – Strategic Income, byl oceněn jako jeden z pěti nejlepších portfolio manažerů globálních dluhopisů za posledních pět let. Fabio Di Giansante, který řídí fond Pioneer Funds – Euroland Equity, byl vyhlášen portfolio manažerem dosahujícím nejlepší výkonnosti v kategorii evropských akciových fondů v rámci Euro Stars European Equities.
Oba fondy jsou držiteli vysokých ratingů od renomovaných agentur Morningstar a Standard & Poor´s a investovat do nich mohou také klienti v České republice. Fond Pioneer Funds - Strategic Income je navíc k dispozici i v měnově zajištěné třídě do českých korun.


Pioneer Funds – Strategic Income v kostce
Rating: Morningstar: **** (červen 2013, třída A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold V4 Fund grading (únor 2013)

Investičný tým:
Hlavním portfolio manažerem fondu je Kenneth Taubes. Jako ředitel oddělení investic divize pro region USA, dohlíží na týmy pro americké akcie a dluhopisy. Do Pioneer Investments přišel v roce 1998 a má za sebou 30 let zkušeností v oboru.

Investiční cíle:
Široce diverzifikovaný podfond usiluje o poskytnutí vysoké hladiny běžného zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 80% svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami a cenných papírů zajištěných majetkem.
Pioneer Funds – Strategic Income může flexibilně investovat do široké škály emitentů a segmentů dluhových trhů denominovaných v jakékoliv měně. Měnové riziko může být zajištěno zpět do amerických dolarů nebo eur. Podfond může v souvislosti se svými investicemi držet pozici v jakékoliv jiné měně než v amerických dolarech jako prostředek řízení relativního měnového rizika.

Pioneer Funds – Euroland Equity v kostce
Rating: Morningstar: ***** (červen 2013, třída A ND)
S& P CAPITAL IQ: Gold Fund grading (červen 2013)

Investiční tým: Hlavním portfolio manažerem fondu je Fabio Di Giansante. Fabio je senior portfolio manažerem týmu evropských akcií a zaměřuje se na speciální eurová portfolia. V roce 2011 byl agenturou Morningstar nominován mezi nejlepší manažery evropských fondů roku. Fabio přišel do Pioneer Investments v srpnu 2006 z Credit Agricole Asset Management, kde zastával pozici portfolio manažera pro evropské akcie.

Investiční cíle:
Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně 75% svých aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v členských státech Evropské Unie, které přijaly za svoji národní měnu euro.


V České republice jsou oba fondy investorům k dispozici prostřednictvím poboček UniCredit Bank Czech Republic a distribuční sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů

Více informací o produktové nabídce naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz

Pioneer Investments, Česká Republika