Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. dne 10.12.2012 v 10:00 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových Fondů České rodiny fondů Pioneer a Fondů nadací včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a Fondů nadací a jejich zveřejňování, a to s účinností: od 27.12.2012 do 3.1.2013 včetně - pro Fondy České rodiny fondů Pioneer a od 21.12.2012 do 9.1.2013 včetně - pro Fondy nadací.

Posledním obchodním dnem v roce 2012, ke kterému společnost vydá a odkoupí podílové listy fondů je:

pátek 21.12.2012 pro Fondy České rodiny fondů Pioneer
čtvrtek 20.12.2012 pro Fondy nadací

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku.
Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací se vztahuje i na podílové listy Fondů a Fondů nadací, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo (ii) během doby pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 4.1.2013 a dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů nadací bude čtvrtek 10.1.2013. Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací.

Pioneer Investments, Praha